[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 16/07/2020

Bài viết được đăng vào 16/07/2020 21:38

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 16/07/2020


1. Setup CentOS Linux 8 and Ubuntu 20.04

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE4U

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Adobe Illustrator CC 2020 MasterClass

Mã khuyến mãi (CouponCode): SAFETYFIRST

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 20 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

3. JavaScript Crash Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): 07C818B7B5E5380FFE37

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. CompTIA ADR-001 Mobile App Security Certified Practice Test

Mã khuyến mãi (CouponCode): ADR-001

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Mastering Interview Skills in 1 Hour with Fortune 500 Exec

Mã khuyến mãi (CouponCode): 746820843FBAA77150B6

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Agile Project Management 200+ Tools with Kanban Scrum Devops

Mã khuyến mãi (CouponCode): AGILE222

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. GET on TOP of Real Estate Business with Facebook Ads in 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): THEBESTREALESTATE108

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. How to Work in Translation From Home | Translation Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE3DAYS

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. A Practical Guide to Linux Installations and Installables

Mã khuyến mãi (CouponCode): FCBD6316438A86B0C9BB

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Master MERN Stack by Building Complete Blog Project [2020]

Mã khuyến mãi (CouponCode): BIGSALE-MERN

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

11. Design Awesome Infographics to Grab Customer Attention (A-Z)

Mã khuyến mãi (CouponCode): 92F455115

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Marketing Analytics and Retail Business Management

Mã khuyến mãi (CouponCode): JULY2BGD

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

13. Introductory Piano Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): 4712DD4CD59FC7A1D678

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

14. Affiliate Marketing Master Class Step By Step Guide 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): STAYSAFE1

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

15. How To Start and Earn Income With Import/Export Business

Mã khuyến mãi (CouponCode): 58F7FFA510876CC22F4A

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

16. Forex Swing Trading Course - Advance Swing Trading Strategy

Mã khuyến mãi (CouponCode): 808AD1FB7538EC95C93C

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét