[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 13/07/2020

Bài viết được đăng vào 13/07/2020 19:20

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 13/07/2020


1. Python Bootcamp 2020 Build 15 working Applications and Games

Mã khuyến mãi (CouponCode): JULY02

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Stock Market Value Investing Complete Masterclass

Mã khuyến mãi (CouponCode): 1BEEE7F7DCA5699DF3A1

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Microsoft SQL Server for Beginners to expert

Mã khuyến mãi (CouponCode): JULY_OFFER

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 16 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

4. The Ultimate Traffic Masterplan

Mã khuyến mãi (CouponCode): E71D2533D91468EAEA29

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Mastering Deno.js: Beginner to Expert [2020]

Mã khuyến mãi (CouponCode): LEARNDENO

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Learn Excel from beginner to advance with Example

Mã khuyến mãi (CouponCode): EXCEL2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Minitab: Complete Minitab Course for Minitab Mastery

Mã khuyến mãi (CouponCode): 1874089F0C03F8CF0F44

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Personal Branding Formula: Your Content Strategy [in 60 min]

Mã khuyến mãi (CouponCode): DRSYEDMOHSIN23

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. SAS Base Programming Complete Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét