[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 12/07/2020

Bài viết được đăng vào 12/07/2020 15:17

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 12/07/2020


1. Linux High Availability Clustering on RHEL 8 / CentOS 8

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREEFOR3DAY

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Redis - World's Fastest Database - Beginners to Advance

Mã khuyến mãi (CouponCode): REDIS20200711

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Primavera P6 Complete Course of Project Planning 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): PROJECT

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Shell Code Ethical Hacking Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): RTYU121

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. SAS Base Programming Complete Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Artificial Neural Networks with NeuroLab and Python

Mã khuyến mãi (CouponCode): ANNSTART

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Google Spreadsheets - Database Tools for Data Science

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Lean Management in 2020: Agile + Kanban with 7+ Tools & Tips

Mã khuyến mãi (CouponCode): LEAN88

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Complete Responsive Web Development: 4 courses in 1

Mã khuyến mãi (CouponCode): RESPONSIVEWEBJULY20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Malware Analysis Masterclass - Defeat Hackers And Malware

Mã khuyến mãi (CouponCode): 5E9BC0D4518F7208B5D6

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

11. Learn Python With 20+ Real World Projects [In 2020]

Mã khuyến mãi (CouponCode): PYTHONFORFREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Principles Of Success – Growth Mindset

Mã khuyến mãi (CouponCode): 8B84E1A7B7F43BDB33CB

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

13. Reverse Engineering .NET with dnSpy

Mã khuyến mãi (CouponCode): DNSPY_JUL11

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

14. Machine Learning From Basic to Advanced

Mã khuyến mãi (CouponCode): CODEWARRIORSFREEML

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

15. Master Python Complete Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét