[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 11/07/2020

Bài viết được đăng vào 11/07/2020 09:48

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 11/07/2020


1. The Complete IT Job Search Course - Land Your Dream IT Job

Mã khuyến mãi (CouponCode): FRIENDSANDFAMILY

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Google Associate Cloud Engineer: Get Certified 2020

Mã khuyến mãi (CouponCode): 3F77D261A390D06DE18C

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Ethical Hacking Masterclass

Mã khuyến mãi (CouponCode): D23F5589C09902126758

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Practical Web Development: 22 Courses in 1

Mã khuyến mãi (CouponCode): WEBDEVJULY2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 21 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

5. The Complete 2020 PHP Full Stack Web Developer Bootcamp

Mã khuyến mãi (CouponCode): BE-SAFE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Python for Beginners - Basics to Advanced

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREEJULY2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. The Complete Java Programmer: From Scratch to Advanced

Mã khuyến mãi (CouponCode): DORATE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Learn Python With 20+ Real World Projects [In 2020]

Mã khuyến mãi (CouponCode): PYTHONFORFREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Software development in Python: A practical approach

Mã khuyến mãi (CouponCode): DISC_UDEMY

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét