[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 27/06/2020

Bài viết được đăng vào 27/06/2020 08:27

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 27/06/2019


1. The Self-Taught Programmer

Mã khuyến mãi (CouponCode): BCD148F853D3ADE1E077

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. TE0-141 Teradata 14 Basics Certified Practical Test

Mã khuyến mãi (CouponCode): TE0-141

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Neural Networks in Python: Deep Learning for Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESEC2020

Nhận khóa học

4. Public Speaking for People Who Hate Public Speaking

Mã khuyến mãi (CouponCode): BB15C954093CC32F7103

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Linear Regression and Logistic Regression using R Studio

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESEC2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét