[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 20/06/2020

Bài viết được đăng vào 20/06/2020 09:13

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 20/06/2019


1. Domain Name System (DNS) Administration- Windows Server 2016

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESPECIAL

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

2. Intro to Building Blockchain Apps: Hyperledger Fabric 2.0

Mã khuyến mãi (CouponCode): FREE2020G

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. Decision Trees, Random Forests, Bagging & XGBoost: R Studio

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESEC2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Excel Analytics: Linear Regression Analysis in MS Excel

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESEC2020

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Facebook Marketing: Reveal The Power of Promoted Posts

Mã khuyến mãi (CouponCode): 7319CA7B9B867602FCB9

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Deep Learning for Beginners: Neural Networks in R Studio

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESEC20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Certificate In Skin Disorders Alternative Therapy Treatment

Mã khuyến mãi (CouponCode): 335A039DA25DB788BC5D

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. AWS BDS-C00 Certified Big Data Specialty Practice Test

Mã khuyến mãi (CouponCode): BDS-C00

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

9. Cyber Security Extreme Test Preparation

Mã khuyến mãi (CouponCode): 4ECBDA27227950626DA1

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Leadership: You Can Speak Like a Leader

Mã khuyến mãi (CouponCode): 8192F7B08180B825D442

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

11. Teacher Training - How to Teach Online - Remote Teaching 1Hr

Mã khuyến mãi (CouponCode): B493DECB5E2897B23BE0

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

12. Artificial Intelligence in Digital Marketing: Part 1

Mã khuyến mãi (CouponCode): 7F8D7112A5D0AAB50A43

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 13 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

13. SEO 2020: Training with SEO Expert for Beginners

Mã khuyến mãi (CouponCode): 5A869B1B94AB971EB8CD

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét