[Udemy Coupon] Tổng hợp các coupon khóa học Udemy ngày 16/06/2020

Bài viết được đăng vào 16/06/2020 08:58

Tổng hợp mã khuyến mãi 100% khóa học trên Udemy:

1. Hardcore Java With Android And SQL Applications

Mã khuyến mãi (CouponCode): BB9EF7D0CCE709641469

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 17 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

2. AWS SCS-C01 Specialty Certified Security Practice Test

Mã khuyến mãi (CouponCode): SCS-C01

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

3. VMware Certified Professional (VCP6.5-DCV) Practice Tests

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNE20

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

4. Windows Command Line (cmd) & Batch Script Management

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESPECIAL

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

5. Adobe Illustrator CC 2020 MasterClass

Mã khuyến mãi (CouponCode): DF64515A84AFA5E564D3

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 1 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

6. Computer Basics - Windows 7/10 - Desktop IT Support Training

Mã khuyến mãi (CouponCode): JUNESPECIAL

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

7. Practical Python Programming Practices (100 Common Projects)

Mã khuyến mãi (CouponCode): PYTHON-FREE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

8. Seven to Heaven - HTML5, CSS3 and jQuery Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): WELCOMEGIFT

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 18 giờ kể từ khi bài viết được đăng.

9. Wind Energy Fundamentals: Renewable Energy Power Course

Mã khuyến mãi (CouponCode): 00B8FED025A527A55259

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

10. Ultimate Home Bartending Masterclass

Mã khuyến mãi (CouponCode): AE79E5A699301950CCEE

Nhận khóa học

Lưu ý: Mã khuyến mãi còn hiêu lực 2 ngày kể từ khi bài viết được đăng.

Reactions

Đăng nhận xét

0 Nhận xét